Luận Văn Biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ kho hàng của Công ty TNHH Tiếp vận VINAFCO

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thúy Viết Bài New Member
  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  32
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  Đề tài: Biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ kho hàng của Công ty TNHH Tiếp vận VINAFCO


  MỤC LỤC​

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ DỊCH VỤ KHO HÀNG TẠI VIỆT NAM


  I. Định nghĩa về Logistics. 4

  1. Khái niệm về Logistics. 4

  2. Vai trò của Logistics. 7

  2.1.Thương mại dịch vụ, khái niệm và đặc điểm 7

  2.1.1.Khái niệm 7

  2.1.2. Đặc điểm của dịch vụ thương mại 8

  2.2. Vai trò của Logistics. 9

  2.2.1. Vai trò của Logistics đối với nền kinh tế. 10

  2.2.2. Vai trò của Logistics đối với các doanh nghiệp. 10

  3. Các hoạt động trong quản trị Logistics. 11

  3.1. Dịch vụ khách hàng. 11

  3.2. Hệ thống thông tin. 12

  3.3. Quản trị dự trữ. 12

  3.4. Vận tải 13

  3.5. Kho bãi 13

  II. Kho hàng và vai trò của kho hàng trong Logistics. 14

  1. Khái niệm và phân loại kho hàng. 14

  1.1. Khái niệm 14

  1.2. Các loại kho hàng. 15

  1.2.1. Kho đa năng. 15

  1.2.2.Kho thuê theo hợp đồng. 15

  1.2.3.Các loại kho công cộng. 16

  1.2.4. Kho bảo thuế. 16

  1.2.5. Kho ngoại quan. 16

  2. Vai trò của kho hàng trong hoạt động Logistics. 16

  III. Dịch vụ kho hàng và nội dung kinh doanh dịch vụ kho hàng. 19

  1. Dịch vụ kho hàng. 19

  1.1.Tính tất yếu khách quan của hoạt động kinh doanh dịch vụ kho hàng. 19

  1.2. Khái niệm và ý nghĩa của dịch vụ kho hàng. 21

  2. Nội dung kinh doanh dịch vụ kho hàng. 23

  3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ kho hàng. 27

  3.1. Chỉ tiêu chất lượng. 28

  3.2. Chỉ tiêu giữ gìn toàn vẹn vật tư, hàng hoá. 28

  3.3. Chỉ tiêu sử dụng diện tích nhà kho. 28

  3.4. Chỉ tiêu sử dụng phương tiện vận tải, xếp dỡ ở kho. 29

  3.5. Chỉ tiêu giá thành nghiệp vụ kho. 30

  IV. Các nhân tố tác động đến kinh doanh dịch vụ kho hàng ở Công ty TNHH tiếp vận VINAFCO 31

  1. Các nhân tố vĩ mô. 31

  1.1. Chính sách của Nhà nước. 31

  1.2. Chính sách của ngành Giao thông Vận tải 32

  2. Yếu tố vi mô. 33

  2.1. Đối thủ cạnh tranh. 33

  2.2. Khách hàng. 33

  2.3. Trung gian thương mại 34

  2.4. Mục tiêu, chính sách của doanh nghiệp. 34


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KHO HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VINAFCO 35

  I. Tổng quan về sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tiếp vận VINAFCO 35

  1. Vài nét về Công ty TNHH Tiếp vận VINAFCO 35

  1.1. Nhiệm vụ khi thành lập. 35

  1.2. Chức năng. 36

  2. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty. 37

  3. Bộ máy quản lý hiện nay của Công ty. 38

  4. Về tổ chức quản lý-lao động đào tạo. 43

  II. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ kho hàng hiện nay tại Công ty TNHH Tiếp vận VINAFCO 46

  1.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty một vài năm qua. 46

  2. Đặc điểm hoạt động dịch vụ kho hàng của Công ty TNHH Tiếp. 48

  2.1. Dịch vụ kho bãi 49

  2.2.Kết quả hoạt động dịch vụ kho của Công ty giai đoạn hiện nay. 50

  2.3. Tác động của các biến động thị trường vào tình hình SX-KD của TTTT Bạch Đằng. 54

  2.4. Khách hàng hiện nay mà Công ty đang cung cấp dịch vụ. 56

  III. Đánh giá chung về lợi thế và khó khăn khi thực hiện hoạt động dịch vụ kho hàng của TT 58

  1. Lợi thế của TTTT Bạch Đằng khi thực hiện các nhiệm vụ trên. 58

  2. Khó khăn của TTTT Bạch Đằng khi thực hiện các dịch vụ trên. 58
   
 2. Đậu Ngọc Anh Thư

  Bài viết:
  1
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Xu:
  0$
  cho mình xin file thông tin luận án của bạn với ạ. Mình cảm ơn
   
Đang tải...
Đang tải...