Luận Văn Đánh giá tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 1989-2003

Thảo luận trong 'Kinh Tế Phát Triển' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 6/4/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  Lời nói đầu
  Cơ sở lý lu ận về xuất khẩu hàng hoá
  Chơng I: Thực trạng xuất khẩu của Việt nam trong thời gian từ năm 1991 -2003
  I. Đánh giá chung về tình hình của Việt nam đ ối với s ản xuất và tiêu dùng gạo trong thời
  gian qua .
  1. Về tình hình sản xuất
  2. Về tình hình tiêu dùng
  II. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt nam từ năm 1991 đến nay
  1. Số lượng và kim ngạch xuất khẩu
  2. Chất lượng và chủng loại gạo xuất khẩu
  2.1. Chất lượng gạo xuất khẩu
  2.2. Chủng loại gạo xuất khẩu
  3. Thị trường và giá cả
  3.1. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt nam
  3.2. Giá gạo xuất khẩu
  4. Thuế và hiệu quả xuất khẩu gạo
  4.1. Chính sách thuế xuất khẩu gạo
  4.2. Chính sách quản lý xuất khẩu gạo
  5. Công tác thu mua và tổ chức xuất khẩu gạo
  5.1. Công tác thu mua
  5.2. Tổ chức xuất khẩu
  6. Hiệu quả xuất khẩu gạo của Việt nam trong một số năm qua
  7. Đơn vị và khả năng cạnh tranh của Việt nam trong xuất khẩu gạo
  II. Những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu gạo và nguyên nhân của những tồn tại
  này
  1. Những tồn tại chính
  2. Nguyên nhân
  2.1. Nguyên nhân chủ quan
  2.2. Nguyên nhân khách quan
  Chơng II : Một s ố mô hình về sản lượng, số lượng gạo xuất khẩu của nước ta và một số giải
  pháp cho những năm tới.
  I. Cơ sở để xây dựng mô hình
  II. Mô hình
  1. Mô hình hàm cung sản lượng gạo của Việt nam
  2. Mô hình hàm cầu về sản lượng gạo xuất khẩu của Việt nam
  III. Phương hướng và một s ố giải pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất
  khẩu gạo của nước ta giai đoạn 2005 - 2010
  1. Định hướng chiến lược cho sản xuất và xuất khẩu gạo của nước ta trong thời gian tới
  1.1. Định hớng về sản xuất
  1.2. Định hớng về xuất khẩu
  1.3. Định hớng về th ị trờng xuất khẩu gạo
  2. Một số biện pháp chủ yếu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo ở nước ta
  trong giai đoạn 2005 - 2010
  A) Các biện pháp vĩ mô
  1. Quy hoạch vùng sản xuất lúa gạo xuất khẩu .
  2. Nâng cao hiệu quả các nguồn đầu vào cho sản xuất lúa gạo
  3. Đầu tư cải tiến công nghệ sau thu hoạch nâng cao phẩm cấp và chất lượng gạo xuất
  khẩu
  4. Các biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu gạo ở Việt nam
  4.1. Các biện pháp để thích ứng với thị trờng
  4.2. Các biện pháp chống tranh giành bán gạo ở thị trờng thế giới
  4.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu
  5. Hoàn thiện hệ thống chính sách khuyến khích xuất khẩu gạo
  5.1. Chính sách thuế xuất khẩu
  5.2. Tăng cờng tín dụng ưu đãi, bảo trợ sản xuất và xuất khẩu gạo
  5.2.1. Trong sản xuất
  5.2.2. Trong xuất khẩu
  5.2.3. Khuyến khích vệ tinh của các cơ sở sản xuất và thu mua gạo xuất khẩu
  6. Cải tiến tổ chức quản lý và cơ chế điều hành xuất khẩu gạo của Việt nam
  6.1. Hệ thống tổ chức xuất khẩu gạo
  6.2. Cải tiến công tác quản lývà điều hành của Nhà nước về hoạt động xuất khẩu gạo
  6.3. Quản lý chất lượng gạo xuất khẩu
  6.4. Chế độ thởng phạt trong xuất khẩu
  7. Hoàn thiện hệ thống thông tin về tình hình mặt hàng gạo trên thị trường thế giới
  B) Các biện pháp vi mô
  1. Hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất trong các Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu lúa gạo
  2. Đẩy mạnh tiếp thị xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu
  3. nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên .
  Kết luận và kiến nghị
  Phụ lục
   
Đang tải...