Thạc Sĩ đánh giá về thành phần loài, năng suất, chất lượng của tập đoàn cây thức ăn gia súc huyện yên sơn -

Thảo luận trong 'Khoa Học Tự Nhiên' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 6/4/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  MỤC LỤC
  Trang
  Mở đầu 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Tình hình nghiên cứu về cây thức ăn gia súc trên thế giới và ở Việt Nam 4
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới 5
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc ở Việt Nam 9
  1.2. Tình hình nghiên cứu về đồng cỏ tự nhiên 14
  1.2.1. Vấn đề nguồn gốc và phân bố đồng cỏ trong đai nhiệt đới 14
  1.2.2. Những nghiên cứu về khu hệ thực vật 15
  1.2.3. Những nghiên cứu về dạng sống 17
  1.2.4. Những nghiên cứu về năng suất 18
  1.2.5. Giá trị chăn thả của tập đoàn cây cỏ trong đồng cỏ Bắc Việt Nam 20
  1.2.6. Vấn đề thoái hoá đồng cỏ do chăn thả 23
  1.2.7. Những nghiên cứu về sử dụng đồng cỏ Việt Nam 25
  1.3. Tình hình nghiên cứu về đồng cỏ trồng 26
  1.3.1. Tình hình phát triển đồng cỏ trên thế giới 26
  1.3.2. Tình hình phát triển đồng cỏ ở Việt Nam 26
  1.3.3. Đặc điểm thành phần dinh dưỡng của cỏ, cây trồng làm thức ăn gia súc 28
  1.4. Nhận xét chung 38
  Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU 39
  2.1. Điều kiện tự nhiên 39
  2.1.1. Vị trí địa lý 39
  2.1.2. Địa hình, địa mạo 39
  2.1.3. Khí hậu, thời tiết 40
  2.1.4. Thuỷ văn 42
  2.2. Các nguồn tài nguyên 43
  2.2.1. Tài nguyên đất 43
  2.2.2. Các loại tài nguyên khác 45
  2.3. Thực trạng môi trường 47
  2.4. Phát triển kinh tế nông nghiệp 48
  2.5. Đánh giá chung 50
  Chương 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 51
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 51
  3.2.1. Các phương pháp nghiên cứu ngoài thiên nhiên 51
  3.2.2. Các phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 54
  Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 63
  4.1. Tập đoàn cây cỏ tự nhiên là thức ăn gia súc huyện Yên Sơn – Tuyên Quang 63
  4.1.1. Thành phần loài cỏ tự nhiên 63
  4.1.2. Năng suất, chất lượng của tập đoàn cây cỏ tự nhiên là
  thức ăn gia súc huyện Yên Sơn – Tuyên Quang 71
  4.2. Thành phần loài, năng suất cây và cỏ trồng làm thức ăn gia súc 76
  4.2.1. Thành phần loài, năng suất cỏ trồng 76
  4.2.2. Thành phần loài, năng suất các loài cây trồng khác được
  sử dụng làm thức ăn gia súc 81
  4.2.3. Chất lượng của cỏ trồng làm thức ăn gia súc tại các điểm
  4.3. Đánh giá chất lượng đất tại các điểm nghiên cứu 89
  4.3.1. Đánh giá chất lượng đất cỏ tự nhiên 89
  4.3.2. Đánh giá chất lượng đất trồng cỏ 90
  4.4. Đánh giá một số mô hình kinh tế chăn nuôi trong địa bàn huyện 92
  4.4.1. Mô hình trồng cỏ Voi thương phẩm 92
  4.4.2. Mô hình chăn nuôi bò sữa tại trại bò Hoàng Khai – Xã Hoàng Khai – Yên Sơn 93
  4.4.3. Mô hình trồng cỏ voi, nuôi bò thịt 97
  4.4.4. Mô hình trồng cỏ Voi, VA 06 thương phẩm 98
  4.4.5. Mô hình kết hợp trồng cỏ giống và thương phẩm 101
  4.4.6. Mô hình trồng cỏ, nuôi bò kết hợp chăn thả 103
  4.5. Đề xuất mô hình chăn nuôi 106
  4.5.1. Mô hình chăn nuôi hộ gia đình 108
  4.5.2. Mô hình chăn nuôi trang trại nhỏ 109
  4.5.3. Mô hình trồng cỏ, ngô thương phẩm 110
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 112
  1. Kết luận 112
  2. Đề nghị 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 114
   
Đang tải...