Luận Văn Hoàn thiện các chính sách marketing – mix ở Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi Quy Ẩn Giang Hồ, 5/6/21.

 1. Quy Ẩn Giang Hồ

  Quy Ẩn Giang Hồ Administrator
  Thành viên BQT

  Bài viết:
  3,101
  Được thích:
  22
  Điểm thành tích:
  38
  Xu:
  0$
  Mục lục
  LỜIMỞĐẦU..................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝLUẬNVỀCHÍNHSÁCHMARKETING – MIXCỦADOANHNGHIỆP..................................................................................3

  1.1. Tổng quan về marketing kinh doanh của doanh nghiệp.....................3 3

  1.1.1. Một số khái niệm cốt lõi của marketing kinh doanh.........................3

  1.1.2. Vị trí và chức năng cơ bản của marketing kinh doanh.......................8

  1.1.3. Quá trình marketing kinh doanh của doanh nghiệp.........................11

  1.1.4. Tư tưởng và quan điểm quản trị marketing kinh doanh...................14

  1.2. Phân định các chính sách marketing – mix của doanh nghiệp.........15

  1.2.1. Tổng quan về chính sách marketing – mix......................................15

  1.2.1.1. Khái niệm chính sách và phân biệt với chiến lược marketing của doanh nghiệp...................................................................................15

  1.2.1.2. Cấu trúc chính sách marketing – mix của doanh nghiệp........16 1.2.1.3. Vai trò của chính sách marketing – mix đối với doanh nghiệp..............................................................................................18

  1.2.2. Phân định những nội dung cơ bản của chính sách marketing – mix của doanh nghiệp.......................................................................................19

  1.2.2.1. Chính sách sản phẩm...............................................................19

  1.2.2.2. Chính sách giá..........................................................................21

  1.2.2.3. Chính sách phân phối...............................................................24

  1.2.2.4. Chính sách xúc tiến..................................................................26

  1.2.2.5. Mối quan hệ và sự phối hợp các chính sách marketing – mix của doanh nghiệp.......................................................................................27

  1.3. Những yếu tốảnh hưởng và tiêu chíđánh giá chiến lược chính sách marketing – mix của doanh nghiệp............................................................28

  1.3.1. Những yếu tốảnh hưởng đến doanh nghiệp....................................28

  1.3.1.1. Nhân tố môi trường vĩ mô.........................................................28

  1.3.1.2. Nhân tố môi trường ngành........................................................30

  1.3.1.3. Nhân tố môi trường nội tại.......................................................31

  1.3.2. Tiêu chíđánh giá.............................................................................33

  1.3.2.1. Có triết lý khách hàng..............................................................33

  1.3.2.2. Được sắp xếp, phối hợp............................................................33

  1.3.2.3. Theo định hướng chiến lược......................................................34

  1.3.2.4. Có chiến lược tác nghiệp..........................................................35

  CHƯƠNG 2: THỰCTRẠNGCHÍNHSÁCHMARKETING – MIXCỦACÔNGTY TNHH ĐẦUTƯ THƯƠNGMẠIVÀPHÁTTRIỂN THÀNH CÔNG TNHH ĐẦUTƯTHƯƠNGMẠIVÀPHÁTTRIỂN THÀNH CÔNG.............................................36

  2.1. Khái quát tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công........................................................................................................36

  2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ..................................36

  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ................................................38

  2.1.3. Nguồn lực của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .....................................................................43

  2.1.3.1. Hệ thống thông tin marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ................................43

  2.1.3.2. Nguồn lực tài chính..................................................................44

  2.1.3.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ kinh doanh.....44

  2.1.3.4. Yếu tố nhân sự của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .......................................................45

  2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và những vấn đềđặt ra đối với marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ..........................................................................45

  2.2. Phân tích thực trạng chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .........47

  2.2.1. Nhận dạng thị trường mục tiêu vàđối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ......47

  2.2.2. Thực trạng chính sách marketing – mix của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .......................49

  2.2.2.1. Chính sách sản phẩm...............................................................49

  2.2.2.2. Chính sách giá..........................................................................51

  2.2.2.3. Chính sách phân phối...............................................................52

  2.2.2.4. Chính sách xúc tiến..................................................................54

  2.2.2.5. Thực trạng hỗn hợp các công cụ chính sách marketing và phân tích sức cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công trên thị trường mục tiêu......................57

  2.3. Đánh giá chung......................................................................................59

  2.3.1. Ưu điểm...........................................................................................59

  2.3.2. Nhược điểm......................................................................................60

  2.3.3. Nguyên nhân....................................................................................61

  CHƯƠNG 3: MỘTSỐGIẢIPHÁPHOÀNTHIỆNCHÍNHSÁCHMARKETING – MIXCỦACÔNGTY TNHH ĐẦUTƯ THƯƠNGMẠIVÀPHÁTTRIỂN THÀNH CÔNG TNHH ĐẦUTƯTHƯƠNGMẠIVÀPHÁTTRIỂN THÀNH CÔNG......64

  3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đến năm 2005 và 2010.........................64

  3.1.1. Thời cơ và thách thức đối với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công giai đoạn tới đến năm 2005 và năm 2010......................................................................................64

  3.1.2. Một số dự báo thị trường vàđịnh hướng chiến lược phát triển của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công đến năm 2005 và 2010....................................................65

  3.2. Một sốđề xuất hoàn thiện các chính sách marketing – mix tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công TNHH Đầu tư thương mại và phát triển Thành Công......................................................70

  3.2.1. Hoàn thiện chính sách lựa chọn vàđịnh vị thị trường mục tiêu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ........................................................................................70

  3.2.2. Hoàn thiện chính sách sản phẩm..............................................75

  3.2.3. Hoàn thiện chính sách giá........................................................77

  3.2.4. Hoàn thiện chính sách phân phối.............................................81

  3.2.5. Hoàn thiện chính sách xúc tiến................................................83

  3.3. Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách marketing – mix...................................................................................85

  3.3.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu thông tin, phân tích và dự báo marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công .......................................................................85

  3.3.2. Nâng cao hiệu quả của marketing quan hệ...............................86

  3.3.3. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm...........................................................................................87

  3.3.4. Tăng cường nguồn lực tổ chức nhân sự và ngân quỹ marketing của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và phát triển Thành Công ........................................................................................87

  3.3.5. Kiến nghị hoàn thiện môi trường vĩ mô....................................88

  KẾTLUẬN...........................................................................................90

  DANHMỤCTÀILIỆUTHAMKHẢO................................................................91
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...