Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản lý Nhà nước về Thương mại

Thảo luận trong 'Hành Chính' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  49
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản lý Nhà nước về Thương mại

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI . 3
  I. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ . 3
  1. Khái niệm về hoạt động thương mại . 3
  2. Vai trò của thương mại trong nền kinh tế . 4
  3. Tính tất yếu tồn tại và phát triển thương mại . 7
  II. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI . 8
  1. Khái niệm vai trò quản lý Nhà nước về thương mại . 8
  1.1. Khái niệm quản lý Nhà nước về thương mại . 8
  1.2. Vai trò quản lý Nhà nước về thương mại ở nước ta 9
  1.2.1.Một số đặc điểm chi phối quản lý Nhà nước ở nước ta hiện nay 9
  1.2.2. Vai trò quản lý Nhà nước về thương mại ở nước ta 10
  2. Nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước về thương mại ở nước ta hiện nay. 11
  3. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại . 15
  3.1. Tổ chức hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước ta về thương mại 15
  3.1.1. Chức năng quản lý Nhà nước trung ương 16
  3.1.2.Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương 18
  3.2.Yêu cầu khách quan của quản lý Nhà nước về thương mại hiện nay 21
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI 22
  I.THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC 22
  1. Khái quát đặc điểm tự nhiên và tình hình kinh tế của Việt Nam 22
  1.1. Một số đặc trưng của Việt Nam 22
  1.2. Tình hình chung về thương mại 22
  2. Thực trạng các thành phần kinh tế trong ngành Thương mại 24
  2.1. Khối Thương mại Nhà nước (DNNN trong lĩnh vực Thương mại) 24
  2.2. Khối hợp tác xã Thương mại 25
  2.3. Các thành phần kinh tế khác 26
  3. Thực trạng hoạt động Thương mại qua các thời kỳ từ năm 1991 đến nay 26
  3.1. Tình hình thực hiện mục tiêu kế hoạch Thương mại-Dịch vụ 1991- 1999 26
  3.1.1. Hoạt động thương mại dịch vụ 26
  3.1.2. Hoạt động xuất nhập khẩu . 27
  3.2. Tình hình thực hiện mục tiêu kế hoạch Thương mại dịch vụ 1996 - 1999 31
  3.2.1 Hoạt động thương mại - dịch vụ 31
  3.2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu . 33
  3.3. Tình hình Thương mại dịch vụ năm 2000 và mục tiêu kế hoạch năm 2001 36
  3.3.1. Hoạt động thương mại - dịch vụ . 36
  3.3.2. Hoạt động xuất nhập khẩu . 36
  II. BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI . 39
  1. Quá trình hình thành của bộ máy Thương mại 39
  2. Tổ chức bộ máy Bộ Thương mại gồm . 40
  III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 43
  1. Những kết quả đã đạt được trong 10 năm đổi mới . 43
  1.1. Cơ quan quản lý Thương mại trung ương 43
  1.2. Quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương . 49
  2. Những hạn chế còn tồn tại 52
  2.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại Trung ương 52
  2.2. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương 53
  3. Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý Nhà nước về Thương mại ở nước ta hiện nay . 54
  3.1. Nguyên nhân khách quan 54
  3.2. Nguyên nhân chủ quan 55
  4. Những vấn đề đặt ra từ công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực thương mại 57
  4.1. Về tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về Thương mại . 57
  4.2. Về kế hoạch quy hoạch mạng lưới 58
  4.3. Quản lý chất lượng hàng hoá 58
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TIẾP TỤC HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI . 60
  I . ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI . 60
  1. Mục tiêu phát triển ngành thương mại 60
  1.1. Mục tiêu . 60
  1.2. Nhiệm vụ 61
  1.3. Định hướng tăng cường quản lý Nhà nước đối với Thương mại 65
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI 66
  1. Hoàn thiện công tác kế hoạch quy hoạch phát triển thương mại và dịch vụ ở tất cả các ngành hàng, các vùng, các khu vực trên toàn quốc 66
  1.1. Củng cố, mở rộng mạng lưới và phát triển thị trường 66
  1.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 69
  4.3. Quy hoạch phát triển mạng lưới Thương mại dịch vụ 72
  2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để điều tiết bằng kinh tế đúng mức, đúng pháp luật tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong lĩnh vực thương mại 73
  3. Rà soát thường xuyên luật lệ, chính sách đối với hoạt động thương mại dịch vụ góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý ngành thương mại của nước ta . 74
  3.1. Hoàn thiện chính sách thị trường . 75
  3.2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động Thương mại 76
  4. Tăng cường củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước từ Thương mại 77
  4.1. Bộ Thương mại 77
  4.2. Sở Thương mại 78
  4.3. Phòng Thương mại huyện 80
  5. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý thương mại nói chung, quản lý Nhà nước về Thương mại . 80
  6. Hoàn thiện, đổi mới công tác thông tin Thương mại và hoạt động xúc tiến Thương mại . 81
  7. Quản lí chặt chẽ chất lượng hàng hoá kinh doanh Thương mại, tăng cường công tác đấu tranh chống gian lận thươngmại 81
  MỤC LỤC 82
   
 2. Anh May

  Anh May New Member

  Bài viết:
  1
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Xu:
  0$
  Có thể cho mình xin link tải tài liệu được k ạ mình cảm ơn nhiều ạ
   
Đang tải...