Tiểu Luận Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn huyện Than

Thảo luận trong 'Hành Chính' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  49
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  Đề tài: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu


  Tiểu luận dài 23 trang:
  MỤC LỤC


  LỜI NÓI ĐẦU
  1
  Phần I:
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THAN UYÊN – LAI CHÂU
  3
  I.
  Đặc điểm chung.
  3
  II.
  Thực trạng công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.
  4
  1.
  Nhận định chung.
  4
  2.
  Kết quả tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  4
  2.1.
  Công tác tiếp dân.
  5
  2.2.
  Công tác tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  7
  3.
  Đánh giá kết quả tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  9
  3.1.
  Những mặt làm được.
  9
  3.2.
  Những tồn tại hạn chế.
  9
  3.3.
  Nguyên nhân hạn chế tồn tại.
  10
  4.
  Bài học kinh nghiệm.
  11
  4.1.
  Vai trò cấp uỷ Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cấp xã, huyện.
  11
  4.2.
  Vai trò các đoàn thể.
  12
  4.3.
  Vai trò của các cơ quan đơn vị, cơ sở xã.
  12
  4.4.
  Vai trò của thanh tra huyện.
  12
  4.5.
  Vai trò của tính công khai minh bạch trong các cơ chế chính sách.
  13
  Phần II:
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THAN UYÊN
  14
  1.
  Tăng cường sự chỉ đạo của huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, của cấp uỷ.
  14
  2.
  Nâng cao năng lực cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  15
  3.
  Tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở.
  17
  4.
  Tăng cường sự phối kết hợp với các đoàn thể.
  18

  KẾT LUẬN
  19
   
Đang tải...