Thạc Sĩ Nghiên cứu hóa học các hợp chất có hoạt tính sinh học trong quả ké đầu ngựa (xanthium strumarium l.)

Thảo luận trong 'Khoa Học Tự Nhiên' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 16/4/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN
  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ TRONG LUẬN VĂN
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
  1.1. KHÁI QUÁT VỀ HỌ CÚC (ASTERACEAE) VÀ CHI XANTHIUM 3
  1.1.1. Họ cúc (asteraceae) . 3
  1.1.2. Chi xanthium 3
  1.2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY KÉ ĐẦU NGỰA . 4
  1.2.1. Đặc điểm thực vật. 4
  1.2.2. Đặc điểm sinh thái . 4
  1.3. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC VẬT CHI XANTHIUM . 5
  1.3.1. Một số nghiên cứu hoá thực vật quả Ké đầu ngựa . 5
  1.3.2. Sử dụng trong y học dân gian 8
  1.3.3. Một số bài thuốc dân gian từ quả Ké đầu ngựa 9
  1.4. CÁC DẠNG AXIT BÉO HAY GẶP TRONG TỰ NHIÊN . 10
  CHƯƠNG 2: PHẦN THỰC NGHIỆM
  2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 18
  2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp
  sử lý mẫu 18
  2.1.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch chiết . 20
  2.1.3. Phương pháp khảo sát và xác định cấu trúc hoá học
  các hợp chất 20
  2.2. DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU . 20
  2.2.1. Dụng cụ và hoá chất . 20
  2.2.2. Thiết bị nghiên cứu 22
  2.3. CÁC DỊCH CHIẾT TỪ QUẢ KÉ ĐẦU NGỰA
  (XANTHIUM STRUMARIUM L.) 22
  2.3.1. Các dịch chiết 22
  2.3.2. Thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định
  (antimicrobial activity) 24
  2.3.3. Phát hiện định tính các nhóm chất 25
  2.3.3.1. Các ancaloit . 25
  2.3.3.2. Các sterol 26
  2.3.3.3. Các flavonoit . 26
  2.3.3.4. Các saponin 26
  2.3.3.5. Các cumarin 26
  2.3.3.6. Các tanin 27
  2.3.3.7. Các glucozit trợ tim 27
  2.4. PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC CHẤT 28
  2.4.1. Phân tích thành phần các axit béo trong dịch chiết n-hexan
  của quả Ké đầu ngựa trên GC . 29
  2.4.2. Phân lập và tinh chế các chất trong dịch chiết n-hexan;
  etylaxetat của quả ké đầu ngựa bằng phương pháp sắc ký cột . 31
  2.4.2.1.  – Sitosterol (KĐN.H8) . 31
  2.4.2.2. 3-O- -D-glucopyranosyl--Sitosterol (KĐN.E33) . 32
  CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  3.1. NGUYÊN TẮC CHUNG 35
  3.2. PHÁT HIỆN CÁC NHÓM CHẤT CÓ TRONG DỊCH CHIẾT N-HEXAN, DỊCH
  CHIẾT ETYLAXETAT VÀ DỊCH CHIẾT METANOL CỦA QUẢ KÉ ĐẦU NGỰA
  (XANTHIUM STRUMARIUM L.) . 36
  3.3. KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT KIỂM ĐỊNH DỊCH CHIẾT
  N-HEXAN, DỊCH CHIẾT ETYLAXETAT VÀ DỊCH CHIẾT METANOL CỦA
  QUẢ KÉ ĐẦU NGỰA (XANTHIUM STRUMARIUM L) . 36
  3.4. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA QUẢ KÉ
  ĐẦU NGỰA 38
  3.4.1. Các axit béo . 38
  3.4.2. Các hợp chất sterol . 41
  3.4.2.1. β- sitosterol hay 24R - stigmast- 5 en- 3- õ- ol (KĐN.H8) 41
  3.4.2.2. 3-O--D-glucopyranosyl--sitosterol (KĐN.E33) . 44
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
   
Đang tải...