Báo Cáo Tìm hiểu thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch năm của Cục Kinh t

Thảo luận trong 'Hành Chính' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  49
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  Đề tài: Tìm hiểu thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch năm của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  MỤC LỤC​


  LỜI NÓI ĐẦU

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH HÀNG NĂM


  I. Khái niệm kế hoạch

  II. Vai trò của lập kế hoạch

  III. Phân loại hệ thống kế hoạch của tổ chức

  1.Theo cấp kế hoạch

  2. Theo thời gian của kế hoạch

  3. Phân loại theo cấp quản lý

  4. Công tác lập kế hoạch hàng năm

  IV. Quy trình lập kế hoạch

  4.1. Xác định thực trạng

  4.2. Thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu

  4.3. Đánh giá tính khả thi của mục tiêu

  4.4. Phác thảo kế hoạch hoạt động

  4.5. Xác định nguồn tài chính

  4.6. Xác định các chỉ số giám sát

  4.7. Trình bày kế hoạch

  V. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch hàng năm

  5.1. Hệ thống mục tiêu, chiến lược của tổ chức

  5.2. Sự hạn chế của các nguồn lực

  5.3. Biến động của môi trường xung quanh

  5.4. Hệ thống thông tin

  5.5. Năng lực của chuyên gia lập kế hoạch

  5.6. Cơ chế quản lý kinh tế và kế hoạch hóa của Nhà nước


  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH HÀNG NĂM CỦA CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  I. Giới thiệu chung về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Cục

  2. Cơ cấu tổ chức

  2.1. Cơ cấu tổ chức của Cục

  2.2. Bộ máy quản lý

  2.3. Tổ chức bộ máy tại các địa phương

  II. Thực trạng công tác lập kế hoạch hàng năm

  1. Hệ thống kế hoạch hóa của Cục

  1.1. Hệ thống kế hoạch của nền kinh tế quốc dân

  1.2. Nội dung của bản Kế hoạch hàng năm của Cục

  2. Các căn cứ cho công tác lập kế hoạch năm 2010 của Cục

  2.1. Căn cứ pháp lý

  2.2. Căn cứ thực tiễn

  3. Quy trình lập kế hoạch của Cục

  3.1. Đánh giá thực trạng và xu thế

  3.2. Đề xuất quan điểm phát triển của kỳ kế hoạch tới, xây dựng và lựa chọn mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đối với lĩnh vực hợp tác xã và phát triển nông thôn

  3.3. Xác định các chính sách và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu đề ra

  3.4. Xây dựng cơ chế, hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch

  4. Tiến độ thời gian của công tác lập kế hoạch

  5. Chế độ báo cáo

  III. Một số phương pháp, công cụ sử dụng trong quá trình lập kế hoạch

  1. Các phương pháp phân tích hệ thống thông tin

  2. Công cụ phân tích

  IV. Đánh giá công tác lập kế hoạch của Cục

  1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Cục

  2. Đánh giá công tác lập kế hoạch của Cục

  2.1. Những kết quả đạt được

  2.2. Những tồn tại hạn chế


  CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA CỤC

  1. Đổi mới tư duy về kế hoạch

  2. Đổi mới phương pháp lập kế hoạch

  3. Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác kế hoạch

  4. Hoàn thiện hệ thống thông tin và kiểm tra

  5. Nâng cao khả năng nghiên cứu và dự báo

  KẾT LUẬN
   
Đang tải...