Luận Văn Ứng dụng GIS trong phát triển mô hình quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thảo luận trong 'Công Nghệ Thông Tin' bắt đầu bởi Quy Ẩn Giang Hồ, 27/4/17.

 1. Quy Ẩn Giang Hồ

  Quy Ẩn Giang Hồ Administrator
  Thành viên BQT Thành viên vàng

  Bài viết:
  3,015
  Được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  38
  Money:
  0$
  MỞ ĐẦU
  Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phẩm quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Đất đai tham gia vào hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, nó là nguồn vốn, nguồn lực quan trọng của đất nước.
  Theo điều 1 Luật Đất đai 2003 quy định đất đai thuộc sở hữu của toàn dân và chịu sự quản lý của nhà nước. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa cùng với sự tăng nhanh của dân số và phát triển của nền kinh tế đã gây áp lực rất lớn đối với đất đai, trong khi đó diện tích đất lại không hề được tăng lên. Vậy đòi hỏi con người phải biết cách sử dụng một cách hợp lý nguồn tài nguyên đất đai có giới hạn đó. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay các vấn đề về đất đai là một vấn đề hết sức nóng bỏng, các vấn đề trong lĩnh vực này ngày càng phức tạp và nhạy cảm. Do đó hoạt động quản lý về đất đai của nhà nước có vai trò rất quan trọng để xử lý các trường hợp vi phạm luật đất đai, tranh chấp đất đai, đảm bảo công bằng và ổn định kinh tế xã hội. Trong đó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là một chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ giữa nhà nước và người sử dụng đất, là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
  Việc cấp GCNQSDĐ với mục đích để nhà nước tiến hành các biện pháp quản lý nhà nước đối với đất đai, người sử dụng đất an tâm khai thác tốt mọi tiền năng của đất, đồng thời phải có nghĩa vụ bảo vệ, cải tạo nguồn tài nguyên đất cho thế hệ sau này.
  Việt Trì là thành phố thuộc tỉnh Phú Thọ tiềm năng sử dụng đất đai rất lớn. nhu cầu sử dụng đất đai ngày càng tăng phần nào làm cho quỹ đất có nhiều biến động. Trong khi đó Tp Việt Trì đã được đo đạc toàn bộ bản đồ nền địa chính tỷ lệ 1/500 và tỷ lệ 1/1000 nó là một trong những tài liệu rất quan trọng phục vụ cho công các quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, sử dụng phần mềm chưa đồng bộ.
  Nhận thức được thực tiễn và tầm quan trọng của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi đã tiến hành thực hiện luận văn “Ứng dụng GIS trong phát triển mô hình quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Nội dung trình bày trong luận văn gồm những phần sau:
  Chương 1. Tổng quan quản lý về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  Chương 2. Tổng quan về hệ thống thông tin đất đai và hệ thống thông tin địa lý
  Chương 3. Xây dựng chương trình cấp và quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Việt Trì áp dụng cho phường Tiên Cát.
  Trong quá trình thực hiện luận văn, mặc dù được sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của PGS.TS Bùi Thế Hồng trong Viện Công nghệ Thông tin bản thân tác giả đã rất cố gắng, tuy nhiên do thời gian cũng như kiến thức còn hạn chế, luận văn này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn nữa.

  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iii
  THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT iv
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 3
  1.1. Tổng quan về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3
  1.1.1. Cơ cấu tổ chức 3
  1.1.2. Hiện trạng quy trình tổ chức quản lý và xử lý nghiệp vụ 3
  1.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 4
  1.3. Hiện trạng các ứng dụng 5
  CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 6
  2.1. Tổng quan về hệ thống thông tin hồ sơ địa chính 6
  2.1.1. Bản đồ địa chính 6
  2.1.2. Sổ mục kê đất. 7
  2.1.3. Sổ địa chính. 7
  2.1.4. Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 9
  2.2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 10
  2.2.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của hệ thống thông tin địa lý 10
  2.2.2 . Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý 11
  2.2.3. Các chức năng của hệ thống thông tin địa lý 12
  2.2.3.1. Thu thập dữ liệu 12
  2.2.4. Hiển thị đồ họa và tương tác 15
  2.2.5. Các thành phần của hệ thống thông tin địa lí 16
  2.3. Giới thiệu về các ứng dụng GIS trong quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 24
  2.3.1. Phần mềm Microstation và Famis 24
  CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỬ NGHIỆM TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 28
  3.1. Tổng quan về thành phố Việt Trì 28
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường 29
  3.1.2. Các nguồn tài nguyên 30
  3.1.3. Thực trạng môi trường 31
  3.1.4. Thực trạng hệ thống hồ sơ địa chính phường Tiên Cát, TP. Việt Trì 31
  3.2. Mục đích của việc xây dựng chương trình phục vụ công tác quản lý cấp giấy quyền sử dụng đất 31
  3.3. Giải pháp thực hiện 32
  3.3.1. Các căn cứ cơ bản 32
  3.3.2. Các yêu cầu và giải pháp thực hiện 32
  3.4. Quy trình xây dựng CSDL và chuyển đổi dữ liệu bản đồ 33
  3.4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ và chuyển cơ sở dữ liệu bản đồ vào hệ thống phần mềm ELIS: 33
  3.4.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ (thuộc tính): 48
  3.6. Đánh giá khả năng ứng dụng công cụ chuyển đổi dữ liệu vào CSDL 54
  KẾT LUẬN 55
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  CÁC PHỤ LỤC 57
   
Đang tải...